d&b audiotechnikin NoizCalc-ohjelma auttaa mallintamaan ympäristömelua festareilla

Insinööritoimistot ovat mallintaneet ympäristömelua jo vuosia, esimerkiksi tulevan teollisuuslaitoksen tai uuden tien aiheuttaman ympäristömelun ennustamiseen.

Näitä ennustuksia on yritetty laatia myös ennustamaan festivaalien ja ulkoilmatapahtumien aiheuttamaa melukuormitusta naapurustolle, mutta ongelmaksi on muodostunut se, että Line Array (linjasäteilijä) -kaiuttimet eivät käyttäydy kuten mallinnuksissa käytetyt Point Source (pallosäteilijä) -äänilähteet.

Myös d&b audiotechnik oli paininut tämän saman pulman kanssa. Esittelytilaisuudessaan d&b kertoi, että heillä oli kaksi vaihtoehtoa lähteä ratkomaan ongelmaa: selvittää asiaa itse tai kutsua kahville asiasta perillä olevia. d&b päätyi jälkimmäiseen ja kutsui paikalle ympäristömelun parissa jo parikymmentä vuotta työskennelleen SoundPLAN -yrityksen edustajat. SoundPLAN toimii d&b:n kanssa samassa kaupungissa Backnangissa.

Nämä kahvit juotiin 2011 ja ohjelma julkaistiin nyt keväällä 2016. Pitkästä projektista on siis ollut kyse.

SoundPLAN Noise

SoundPLAN Noise on maksullinen ”raskaansarjan” melumallinnusohjelmisto. Nyt SoundPLAN Noise ymmärtää myös Line Array -kaiuttimien päälle. Kyseessä on siis lisämoduli jo olemassa olevaan ohjelmistoon.

NoizCalc

NoizCalc on ilmainen kevyempi ratkaisu musiikkimelun ennustamiseen. Ohjelma toimii Windows-ympäristössä.

Homma toimii kutakuinkin seuraavasti:

Olet laatinut d&b:n ArrayCalc -ohjelmistolla mahtavan kaiutinkattauksen: on pääsettiä, front filliä, sivu PA:ta, viivepurkeista puhumattakaan, suppaset lentää ja infra kutittaa lavan edestä.

Ainoa, mitä sinun tarvitsee tehdä viedäksesi tämä mahtava kaiutinsuunnitelma NoizCalc-ohjelmistoon on kertoa referenssipiste. Se on esimerkiksi paikka, jossa kyseisen lavan melua tarkkaillaan. Tyypillisesti referenssipiste on FOH:in (front of house) eli etupään edusta. Tälle pisteelle x, y ja z-koordinaatit, ja olet valmis siirtymään seuraavaan työvaiheeseen.

Seuraavaksi avataan NoizCalc ja luodaan ohjelmassa projekti joko puhtaalta pöydältä tai jo laaditun ArrayCalc-tiedoston pohjalta.

Seuraava merkittävä työvaihe on etsiä tuleva festarialue Google Earth -ohjelmalla, zoomailla mallinnettava alue sopivan kokoiseksi ja viedä tämä alue korkeustietoineen NoizCalc-laskennan pohjaksi.

Sitten määritellään rakennukset korkeuksineen, heijastavat pinnat ja metsien asettelu.

Sen jälkeen tuodaan tämä ArrayCalc-tiedosto stageksi metelöimään oikealle paikalleen. Seuraavaksi valitaan musiikkigenre mahdollisimman lähelle oikeaa, jotta ohjelma osaa ennustaa äänen leviämisen mahdollisimman lähelle totuutta. Kerrotaan mikserillä desibelirajana toimiva SPL (sound pressure level) referenssipisteen meluksi ja tilataan laskelma. Voit itse alkaa syöttämään näitä laskennan pohjalla toimivia taajuusvasteita ohjelmistolle.

Standardeilla voi vaikuttaa erilaisiin muuttujiin

Tuloksen laskuaika ei ole lyhyt. Esimerkiksi Helsingin Suvilahden viimevuotisen Flow-festarin päälavan laskemiseen meni noin 10 minuuttia. Laskenta-aika riippuu useasta tekijästä: alueen laajuudesta, halutusta resoluutiosta tuloksen suhteen ja valitusta laskentastandardista.

Standardeja on kaksi: ISO 9613-2: 1996 (jatkossa kavereiden kesken ISO) ja Nord2000 (Nord). ISO:ssa määriteltäviä parametreja on jonkin verran vähemmän. Tuuli tulee aina lavan takaa ja sen voimakkuuteen ei pääse vaikuttamaan. Samoin esimerkiksi maa-aines määritellään lukuna sen pehmeyden ja kovuuden mukaan.

Nord ottaa laskennassaan huomioon useampia käyttäjän määriteltävissä olevia muuttujia. Tuulen suunta ja määrä ovat esimerkiksi määriteltävissä, ja maan heijastavuus on helpommin ymmärrettävä kirjasto erilaisia maapohjia.

Nord laskee lähes tupla-ajan ennustustaan. Koska määrittelyt poikkeavat näillä standardeilla melkoisesti, et voi vaihtaa sitä lennossa.

Esimerkkinä Suvilahti

Lasketin NoizCalcilla vuoden 2015 Flow-festarien päälavan melun leviämisen. Timo Liski teki kaiutinsuunnitelman ArrayCalcilla ja sain pummattua sen itselleni laskennan pohjaksi. Itse suoritin festarialueella melumittauksia, kun taas Akukon vastasi ympäristön melumittauksista.

Näillä tiedoilla pääsin vertailemaan NoizCalc-laskentaa ja toteutunutta. Lasketin Flown päälavan ISO 9613-2: 1996 -stadardilla. Minulla ei ole ollut rakennusten todellisia korkeuksia Suvilahden alueelta eli ne olivat ovat minun valistuneita arvauksiani.

NoizCalc tulokset ovat todella lähellä todellisia mittauksia. Mittapisteet P1 ja P2 ovat rakennuksissa sijaitsevia kiinteitä mittapisteitä eli laskenta on suoritettu näiden mittapisteiden korkeudelle, ei siis katutasoon.

Lupaavaa, todella lupaavaa.

Flow 2015 -festivaalin päälavan NoizCalc-laskelma. Viime vuonna toteutuneet mittatulokset ja mittapisteet on merkitty jälkikäteen kuvaan.

Ei jokamiehen sekoiluun

NoizCalc vaatii paneutumista, manuaalin lukemista ja käsityksen siitä, mitä ollaan tekemässä. Valitkaa siis pitkäpinnaisin nörtti firmastanne nysväämään NoizCalc-filettä.

Nysvääminen palkitaan kelpo ennustuksella, jolle löytyy varmasti käyttöä nyt ja tulevaisuudessa. Todellisena lopputuloksena voi olla vaikkapa pieni esiintymissuunnan viilaaminen tai ympäristön paremmin huomioiva kaiutinsuunnitelma.

- Reima Saarinen