Clay Paky Xtylos -laserefekti -heittimen kehittäjä avaa laitteen teknisiä ominaisuuksia, turvallisuutta ja hyötyjä

xtylos

Viihdeteollisuus etsii jatkuvasti innovatiivisia teknologioita yllättääkseen yleisön aina vain erikoisemmilla valotehosteilla. Monesti nämä ponnistelut johtavat valoihin, jotka ovat kirkkaampia tai toimivat paremmin. Tästä johtuen radikaalisti uusia valotuotteita julkaistaan hyvin harvoin. Clay Pakyn Xtylos kuuluu kuitenkin jälkimmäisiin.

Tässä haastattelussa yksi Xtylokseen kehittäjistä, Andreas Huber, avaa Xtyloksen teknologisia valintoja. Huber toimii Claypakyn tuotekehityksen päällikkönä ja Osram DI Entertainment Developmentin johtajana.

Mikä oli päämäärä Xtylosia suunniteltaessa?

“Haluamme tuoda markkinoille täysin uusia efektejä ja työkaluja. Näin inspiroimme valosuunnittelijoita sekä tuomme uusia ominaisuuksia heidän käyttöönsä. Olemme pikkuhiljaa vakuuttuneet, ettei olemassa olevien mallien parantaminen riitä, vaan paras tapa on purkaa osiin olemassa olevat teknologiat ja rakentaa kaikki alusta asti uudelleen. Tämän vuoksi ryhtyimme käyttämään laser-teknologiaa valolähteenä. Xtyloksessa käytetään laserteknologiaa ensimmäistä kertaa perinteisessä liikkuvassa päässä.
Xtyloksen laser-teknologiassa yhdistyvät täysin uudella tavalla perinteisen purkauslampun tyypilliset edut SSL-teknologiaan kuten suuri kirkkaus, luotettavuus, pitkä toiminta-aika, pieni koko, nopeat liikkeet, suuri väri-intensiteetti ja saturaatio sekä dynaamiset efektit.”

Nimitätte Xtylosta ”laser-vallankumoukseksi”, miksi?

Stereotyyppinen show-valaisu-laser on tähän saakka ollut tyypillisesti yleisön yläpuolelle diskoissa ja suurissa tapahtumissa heijastettu tiivis valokeila. Xtylos on erilainen. Se on ensimmäinen perinteiseen valaisuun käytetty laite, jossa hyödynnetään laser-lähdettä. Claypakyn ja Osramin tuotekehitys löysi tavan hyödyntää optisesti ja elektronisesti laser-lähteen teknologisia etuja ja muuttaa se voimakkaaksi, tehokkaaksi, turvalliseksi valonsäteeksi.

 

Yleensä laser- teknologia edellyttää suurta tarkkaavaisuutta käytön aikana. Kuinka kykenitte kesyttämään tämän valonlähteen?

Jotta valosuunnittelijat voivat täysin hyödyntää Xtyloksen toimintoja ja varmistua samalla yleisön ja operaattorin täydestä turvallisuudesta kansainvälisten standardien mukaisesti, rakensimme Xtylokseen turvallisuusominaisuuksia. Loimme täysin uuden, patentoidun optisen yksikön ja teimme lukemattomia toimintoihin ja turvallisuuteen liittyviä testejä.

Xtyloksessa käytetään suoria lasereita ilman fosforia jokaiselle R-G-B -värille. Se luokitellaan 1-luokan laseriksi, joka merkitsee, että laseriin liittyvä riski on samaa luokkaa kuin DVD-soittimen tai laser-osoittimen valo. Monesti oletetaan virheellisesti, että lasereihin perustuvissa valoissa on suurempi riski ihmisille johtuen niiden lähteinä käytetyistä lasereista, mutta itse asiassa kyse on valonlähteen suuresta intensiteetistä, joka edellyttää lisätoimenpiteitä, eli sama koskee kaikkia yhtä kirkkaita valolaitteita.

Mihin laser-lähde on fyysisesti sijoitettu Xtyloksessa?

Laseryksikkö on sinetöidyssä moduulissa, johon käyttäjällä ei ole pääsyä. Sisäisen modulaarisuuden ansiosta moduuliin pääsee kuitenkin käsiksi ja se on helppo vaihtaa käyttöikänsä päätyttyä. Elektroninen moduuli on itsenäinen yksikkö ja se voidaan vaihtaa erikseen tarvittaessa. Toisin kuin joissakin purkausvalolaitteissa, Xtyloksen keila ei juurikaan lämmitä, joten riskiä näyttämön ja objektien kuumenemisesta ei ole. Näin ollen turvallisuusedun lisäksi tämä on todiste laitteen tehokkuudesta, muuntuuhan energia valoksi eikä lämmöksi.

Mitä ovat Xtyloksen edut käytön kannalta?

Etuja on lukematon määrä. Laserille luonteenomainen aallonpituuksien täydellinen linjassa pysyminen eli kollimaatio luo kiinteän, tiheän, tasaisen saturoidun valokeilan ilman näkyviä hotspotteja. Keilan aukkoa voidaan säätää 1°-7° alueella ja sitä voidaan pienentää edelleen 0,5-asteeseen käyttämällä gobokiekosta löytyviä keilan läpimitan pienentäjiä. Tuloksena saadut keilat ovat poikkeuksellisen voimakkaita eikä niitä voida tuottaa millään muilla valonlähteillä, LED:eillä tai perinteisillä. Monet gobot ja prisma-efektit ovat tehokkaampia laserlähteen hyvän mid air -näkyvyyden ansiosta. Tuloksena on ennennäkemättömiä graafisia efektejä.

Toinen selkeä, myös harjaantumattomalle silmälle helposti näkyvä etu on värien kirkkaus…

”Kyllä, todellakin! Xtyloksen laserteknologiassa käytetään additiivista RGB-värien sekoitusta. Toisin kuin purkauslampuissa käytetyssä vähentävässä sekoituksessa, additiivisessa sekoituksessa värilliset valokeilat ovat yhtä kirkkaita kuin valkoinen valokeila. Xtylosta käyttäessäsi erittäin saturoidut punainen, sininen ja vihreä ovat aina käytössäsi kaikkine yhdistelmineen. Ne ovat erittäin paljon kirkkaampia kuin vastaavat perinteisillä lampuilla tuotetut versiot. Värit pysyvät uskomattoman samanlaisina sekä eri valaisimissa että koko toimintaikänsä ajan. Valosuunnittelijat voivat vihdoinkin käyttää vahvoja värejä pelkäämättä, että muu valosetti jättää ne varjoonsa.”

Xtylos

Onko laserlähteestä muuta erityistä hyötyä?

Laserlähteen luontaisten ominaisuuksien ansiosta efektit ja värit vaihtuvat käytännössä silmänräpäyksessä, vaihtoja on ihmissilmin vaikea havaita. Sen lisäksi, että valotilanteita saadaan vaihdettua erittäin nopeasti ja tarkasti, vaihdon nopeutta sinällään voidaan käyttää tehokkaana efektinä.

 

Onko tuote huomattavasti pienempi virrankulutukseltaan?

”Xtylosin virrankulutus ja valoteho ovat erinomaiset. Jokainen väri tarvitsee alle 100 wattia, saman verran kuin pienen kulutuksen laite, mutta tuottaa valotehon, joka ylittää helposti minkä tahansa korkeatehoisen liikkuvan valonheittimen. Laserlähde kestää 10000 tuntia (normaalissa vuokrakäytössä 8-10 vuotta) minimaalisella valovoiman vähenemisellä.”

”Tuottaessaan päävärejään Xtylos on paljon kirkkaampi kuin vastaavat lamput tai LED-laitteet, mutta vie paljon vähemmän virtaa. Tämä on siis huomattava askel eteenpäin, kun virrankulutusta verrataan perinteisellä purkauslampulla varustettuun liikkuvaan valoon: tuloksena on erinomainen ROI vuokrayrityksille.”

 

Onko laitteen osia patentoitu?

”Totta kai. Xtylos on Osramin ja Claypakyn vuosien yhteisten tutkimuksien ja suunnittelun tulos, sekä toiminnan että turvallisuuden osalta. On normaalia patentoida peruselementit, jotka ovat tällaisen merkittävän teknologian ytimenä.”

Kenelle Xtylos on tarkoitettu?

”Xtylos on ihanteellinen työkalu kaikille vuokrayrityksille, suuriin tapahtumiin ja mihin tahansa tapahtumaan, joka haluaa erottua joukosta värien ja ennennäkemättömiä efektien avulla. Se on myös täydellinen kiinteisiin asennuksiin esim. teemapuistoihin ja TV-käyttöön.
Xtyloksen pohjana oleva teknologia perustuu pääosin laservalon hyväksikäyttöön – jonka käyttö on ollut varsin rajallista tähän asti – eri tavalla.

Claypakyn Xtylos avaa tietä uudenlaisille energiapiheille valonheittimille, jotka tarjoavat yllättäviä mahdollisuuksia koko viihdemaailman valaisuun ja sen kehittämiseen.”

 

  • Tekstin ja kuvien alkuperä Clay Paky 10/2019
  • Lisätietoja: Janne Koivulahti, janne@msonic.fi
  • Tuotetiedot